EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
Vic (1)
Vic (2)
Hostalets Balenyà
Platja d'Aro
Santa Eulàlia Riuprimer (1)
La Garriga
Tona 1
Roda de Ter
St. Feliu Sasserra
Sta. Eulàlia Riuprimer (2)
Sta. Eulàlia Riuprimer (3)
Palamós
Tona 2
Gurb
Tona 4
Calldetenes
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 2.154,69 m2
Data projecte: 2007
Localitat: Sant Feliu Sasserra (Barcelona)
Estat: En construcció.
Descripció projecte: El projecte tracta de donar forma a un bloc plurifamiliar de quatre vivendes i a vuit vivendes unifamiliars en filera. Es decideix col·locar el bloc plurifamiliar resolent la cantonada, amb una gran presència de vidre que permet que els menjadors s’obrin completament a l’exterior, i quatre vivendes unifamiliars en filera a cada costat, embolcallant el bloc d’habitatges. Aquest, al seu torn, trenca la monotonia formal que sovint tenen les construccions en filera i fa que el conjunt, malgrat interpretar-se com un tot unitari, desprengui a l’exterior les diferències tipològiques interiors.

També es para especial atenció a l’altra cantonada, topogràficament més baixa, modificant la casa en filera tipus i adaptant-la a la nova condició cantonera mitjançant una interessant macla de geometries i materials.

_ESP

Superficie construida: 2.154,69 m2
Fecha proyecto: 2007
Localidad: Sant Feliu Sasserra (Barcelona)
Estado: En construcción.
Descripción proyecto:
El proyecto trata de dar forma a un bloque plurifamiliar de cuatro viviendas y ocho viviendas unifamiliares en hilera. Se decide colocar el bloque plurifamiliar resolviendo la esquina, con una gran presencia de vidrio que permite que los comedores se abran completamente exterior, y cuatro viviendas unifamiliares en hilera a cada lado, envolviendo el bloque de viviendas. Este, a su vez, rompe la monotonía formal que a menudo tienen las construcciones en hilera y hace que el conjunto, a pesar de interpretarse como un todo unitario, desprenda al exterior las diferencias tipológicas interiores.

También se presta especial atención a la otra esquina, topográficamente más baja, modificando la casa en hilera tipo y adaptándola a la nueva condición esquinera mediante una interesante macla de geometrías y materiales.

Top