EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
Vic (1)
Vic (2)
Hostalets Balenyà
Platja d'Aro
Santa Eulàlia Riuprimer (1)
La Garriga
Tona 1
Roda de Ter
St. Feliu Sasserra
Sta. Eulàlia Riuprimer (2)
Sta. Eulàlia Riuprimer (3)
Palamós
Tona 2
Gurb
Tona 4
Calldetenes
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 630 m2
Data projecte: 1985
Localitat: Calldetenes (Barcelona)
Estat: Construïdes.
Descripció projecte: El projecte intenta que la façana de les vivendes fugi de la planeïtat. Es parteix de l’alineació de façana i s'excava endins, creant espais intermedis interior-exterior i aconseguint ombres profundes que protegeixen les estances principals de la radiació directa del sol. Dins aquest buit excavat es desenvolupen lliurement uns voladissos, conformant terrasses, que permeten un espai exterior utilitzable sobre el porxo d’accés als habitatges. Els pilars vistos de l’entrada, a doble altura les dues primeres plantes, es van fer a taller i es van portar prefabricats a l’obra per tal de garantir un bon acabat del formigó.

La presència de vegetació en aquests espais exteriors en ombra, incentivada per la construcció de jardineres, era vital per aconseguir que aquest fos un espai fresc i agradable previ a l’entrada a la vivenda pròpiament dita.

_ESP

Superficie construida: 630 m2
Fecha proyecto: 1985
Localidad: Calldetenes (Barcelona)
Estado: Construidas.
Descripción proyecto:
El proyecto intenta que la fachada de las viviendas huya de su proyección plana. Se parte de la alineación de fachada y se excava hacia adentro, creando espacios intermedios interior-exterior y consiguiendo sombras profundas que protegen las estancias principales de la radiación directa del sol. Dentro de este vacío excavado se desarrollan libremente unos voladizos, conformando terrazas, que permiten un espacio exterior utilizable sobre el porche de acceso a las viviendas. Los pilares vistos de la entrada, a doble altura las dos primeras plantas, se hicieron en taller y se llevaron prefabricados a la obra para garantizar un buen acabado del hormigón.

La presencia de vegetación en estos espacios exteriores en sombra, incentivada por la construcción de jardineras, era vital para conseguir que éste fuera un espacio fresco y agradable previo a la entrada a la vivienda propiamente dicha.

Top