EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
Vic (1)
Vic (2)
Hostalets Balenyà
Platja d'Aro
Santa Eulàlia Riuprimer (1)
La Garriga
Tona 1
Roda de Ter
St. Feliu Sasserra
Sta. Eulàlia Riuprimer (2)
Sta. Eulàlia Riuprimer (3)
Palamós
Tona 2
Gurb
Tona 4
Calldetenes
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 5.302,99 m2
Data projecte: 2000
Localitat: La Canal - Tona (Barcelona)
Estat: Construïdes.
Descripció projecte: Inspirades en les clàssiques agrupacions de vivenda angleses aquest conjunt residencial està format per paquets de vivendes en filera com les que es mostren en les imatges. Fou una voluntat expressa de projecte el fet de voler suprimir les entrades a garatge de cada vivenda que, normalment, monopolitzen l’estètica de façana i impossibiliten la presència d’un jardí d’accés a l’entrada principal. D’aquesta manera s’aconsegueix que es permeti fer una sola rampa d’aparcament, que porta a un pas subterrani comunitari que va comunicant amb els diversos aparcaments privats situats sota de cada vivenda. D’aquesta manera el conjunt adquireix un caràcter més residencial i obert al barri.

_ESP

Superficie construida: 5.302,99 m2
Fecha proyecto: 2000
Localidad: La Canal - Tona (Barcelona)
Estado: Construidas.
Descripción proyecto:
Inspiradas en las clásicas agrupaciones de vivienda inglesas este conjunto residencial está formado por paquetes de viviendas en hilera como las que se muestran en las imágenes. Fue una voluntad expresa de proyecto el hecho de querer suprimir las entradas a garaje de cada vivienda que, normalmente, monopolizan la estética de fachada e imposibilitan la presencia de un jardín de acceso a la entrada principal. De esta manera se consigue que se permita hacer una sola rampa de aparcamiento, que lleva a un paso subterráneo comunitario que comunicando con los diversos aparcamientos privados situados debajo de cada vivienda. De esta manera el conjunto adquiere un carácter más residencial y abierto al barrio.

Top