EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
Vic (1)
Vic (2)
Hostalets Balenyà
Platja d'Aro
Santa Eulàlia Riuprimer (1)
La Garriga
Tona 1
Roda de Ter
St. Feliu Sasserra
Sta. Eulàlia Riuprimer (2)
Sta. Eulàlia Riuprimer (3)
Palamós
Tona 2
Gurb
Tona 4
Calldetenes
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 1.291,78m2
Data projecte: 2005
Localitat: Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona)
Estat: Construïdes.
Descripció projecte: Igual que en altres agrupacions de vivenda semblants projectades, es dissenya una sola entrada al soterrani per a totes les vivendes, aconseguint, doncs, que l’espai sobre rasant de cada una d’elles sigui exclusivament peatonal i sense presència de vehicles.

La pell contínua d’obra vista tan sols es veu modificada pel volum triangular, de ceràmica blanca i gran presència de vidre, que sobresurt del pla de façana introduint vistes diagonals a l’habitació principal. La sala d’estar menjador s’obra a la terrassa posterior vers el gran espai enjardinat i la piscina comunitària.

L’escala, element omnipresent en la distribució, es fa en voladís des de la paret, semblant ingràvida i intentant que aquesta sigui un moble més de la decoració de la vivenda i no pas quelcom pesat propi de l’obra. El resultat final és un element molt més transparent i que permet el pas de la llum a través seu, permetent que aquesta recorri la vivenda d’una façana a l’altra.

_ESP

Superficie construida: 1.291,78 m2
Fecha proyecto: 2005
Localidad: Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona)
Estado: Construidas.
Descripción proyecto:
Al igual que en otras agrupaciones de vivienda similares proyectadas, se diseña una sola entrada al sótano para todas las viviendas, consiguiendo, pues, que el espacio sobre rasante de cada una de ellas sea exclusivamente peatonal y sin presencia de vehículos.

La piel continua de obra vista sólo se ve modificada por el volumen triangular, de cerámica blanca y gran presencia de vidrio, que sobresale del plano de fachada introduciendo vistas diagonales a la habitación principal. La sala de estar comedor se abre a la terraza posterior hacia el gran espacio ajardinado y la piscina comunitaria.

La escalera, elemento omnipresente en la distribución, se hace en voladizo desde la pared, pareciendo ingrávida e intentando que ésta sea un mueble más de la decoración de la vivienda y no algo pesado propio de la obra. El resultado final es un elemento mucho más transparente y que permite el paso de la luz a través suyo, permitiendo que ésta recorra la vivienda de una fachada a otra.

Top